Privacy statement

Welkom bij Raadschelders Doodskisten, een eenmansbedrijf dat persoonlijke doodskisten aanbiedt.

Om u van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat enkele persoonsgegevens worden uitgewisseld. In dit privacy statement beschrijven we welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een behandeling, en op welke wijze Raadschelders Doodskisten hiermee omgaat.

Eigenlijk is het simpel. Om een afspraak te kunnen maken of meer informatie te kunnen krijgen verstrekt u uw naam en emailadres, eventueel uw telefoonnummer. Wanneer u besluit een kist of een ander product aan te schaffen, ontvangt u een factuur, hiervoor zijn adresgegevens noodzakelijk. Als u mij betaalt, dan beschik ik over uw bankrekeningnummer.
Meer niet. Er zijn geen anderen die toegang hebben tot uw gegevens, en het beetje dat ik vastleg is afdoende beveiligd.

Wanneer u geen gebruik (meer) wenst te maken van mijn diensten, dan kunt u dat melden en worden uw gegevens verwijderd. De enige uitzondering hierop zijn facturen, daarvan is wettelijk verplicht om deze 7 jaar te bewaren.

Uw gegevens worden nooit met iemand anders gedeeld. U krijgt van mij geen nieuwsbrieven, reclamefolders, mailingen of wat dan ook.

Contact

Raadschelders Doodskisten
Onderdeel van Raadschelders Handelsonderneming